เครื่องพ่นสเปรย์น้ำฟลักซ์แบบเดี่ยว

ICSF Solum

ICSF SOLUM

 • For wave soldering

 • For spray fluxing

 • For Alcohol based fluxes

 • For water based fluxes

 • For rosin based fluxes

The InterSpray Stand Alone operate fully independent and open the proces window for critical boards which require precise and controlled fluxing.

The InterSpray Stand Alone operate fully independent and open the proces window for critical boards which require precise and controlled fluxing.
√ Venturi, clog-free spray twin nozzles
√ PLC controlled
√ Reliable, pneumatic nozzle movement
√ Spray pressure limits control
√ Automated spray width adjustment

1198
Interflux ICSF Solus standalone spray fluxerInterflux ICSF Solus full cone spray nozzles

ICSF SOLUS

 • For wave soldering

 • For spray fluxing

 • For Alcohol based fluxes

 • For water based fluxes

 • For rosin based fluxes

The InterSpray Stand Alone operate fully independent and open the proces window for critical boards which require precise and controlled fluxing.

The InterSpray Stand Alone operate fully independent and open the proces window for critical boards which require precise and controlled fluxing.

√ Venturi, clog-free spray twin nozzles
√ Stepper motor controlled conveyor for continuous and discontinuous fluxing
√ Stepper motor nozzle movement
√ Spray pressure limits control
√ Advanced recipes and data logging controls

1199

เครื่องพ่นสเปรย์น้ำฟลักซ์สำหรับการซ่อมแซมแก้ไข

ICSF Curve

ICSF CURVE

 • For wave soldering

 • For spray fluxing

 • For Alcohol based fluxes

 • For water based fluxes

 • For rosin based fluxes

The InterSpray Curve series are designed to retrofit all existing soldering machines with a reliable spray fluxer which offers excellent results.

The InterSpray Curve series are designed to retrofit all existing soldering machines with a reliable spray fluxer which offers excellent results.
√ Venturi, clog-free spray nozzle
√ Touch screen programming
√ Clean, ergonomic design
√ Special flux pump
√ Encoder calibration function
√ Low level flux alarm

1196

ICSF CURVE 2

 • For wave soldering

 • For spray fluxing

 • For Alcohol based fluxes

 • For water based fluxes

 • For rosin based fluxes

The InterSpray Curve 2 double nozzle series are designed to use 2 different types of fluxes in 1 reliable spray fluxer system.

The InterSpray Curve 2 double nozzle series are designed to use 2 different types of fluxes in 1 reliable system.
√ Double Venturi, clog-free spray nozzle
√ Touch screen programming
√ 2 Flux supply modules
√ Clean, ergonomic design
√ Special flux pump
√ Encoder calibration function
√ Low level flux alarm

1197

หาผลิตภัณฑ์ไม่พบใช่หรือไม่ หากต้องการดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดดูคลังข้อมูลของเรา - เอกสาร

Interflux Electronics Belgium office building
ติดต่อสำนักงานใหญ่อินเตอร์ฟลักซ์

Interflux Electronics NV
Gent zeehaven 3170A
Eddastraat 51
9042 Gent
BELGIUM

Tel.: +32 9251 4959
Fax: +32 9251 4970
info@interflux.com

ติดต่ออินเตอร์ฟลักซ์ทั่วโลก

Geographical map of the Interflux group

จัดทำเว็บไซต์โดยแอลทีดับบลิว NABU websites