• Loading ...

Pájecí tavidla
na bázi alkoholu

OSPI 3311M soldering flux

OSPI 3311M

NOVÝ

 • Tavidlo na alkoholové bázi

 • Pro pájení vlnou

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká míra dezoxidace

 • Pro pájení OSP

Interflux® OSPI 3311M je bezoplachová tavidlo na alkoholové bázi pro pájení OSP hotových desek, které prošly jednou nebo vícekrát reflow procesem.

Interflux® OSPI 3311M je bezoplachová tavidlo na alkoholové bázi pro pájení OSP hotových desek, které prošly jednou nebo vícekrát reflow procesem.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah halogenidů: 0,00%

1095

IF 2005M

 • Alkoholová báze

 • Pro pájení vlnou

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká kompatibilita s konformním povlakem

 • Bezezbytkové (No-residue ™)

Interflux® IF 2005M je mezinárodně známé pryskyřicové, bez kalafunové, bezezbytkové a bezoplachové tavidlo.

Interflux® IF 2005M je mezinárodně známé pryskyřicové, bez kalafunové, bezezbytkové a bezoplachové tavidlo.
Interflux® IF 2005M je na seznamu QPL (schváleno MIL-F-14256F).
Pro olovnaté i bezolovnaté pájení
Vhodné pro nanášení postřikem nebo pěnou
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 1,85% ±0,15
Obsah halogenidů: 0,00%

1079
IF 2005K

IF 2005K

 • Alkoholová báze

 • Pro pájení vlnou

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká kompatibilita s konformním povlakem

 • Nízkozbytkové

Interflux® IF 2005K s 2,5% pevných látek je pryskyřicové, bezkalafunové a bezoplachové tavidlo. Tavidlo může být použito tam, kde pájecí procesy vyžadují větší aktivace, které nelze dosáhnout s IF 2005M.

Interflux® IF 2005K s 2,5% pevných látek je pryskyřicové, bezkalafunové a bezoplachové tavidlo. Tavidlo může být použito tam, kde pájecí procesy vyžadují větší aktivace, které nelze dosáhnout s IF 2005M.
Pro olovnaté i bezolovnaté pájení
Vhodné pro nanášení postřikem nebo pěnou
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 2,5% ±0,3
Obsah halogenidů: 0,00%

1078
IF 2005C

IF 2005C

 • Alkoholová báze

 • Pro selektivní pájení

 • Pro cínování

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká míra dezoxidace

 • Odolné na předehřevu

 • Vysoká kompatibilita s konformním povlakem

Interflux® IF 2005C s 3,3% pevných látek je pryskyřicové, bezkalafunová a bezoplachové tavidlo. Tavidlo lze použít tam, kde pájecí procesy vyžadují větší aktivace, které nelze dosáhnout s IF 2005M nebo IF 2005K.

Interflux® IF 2005C s 3,3% pevných látek je pryskyřicové, bezkalafunová a bezoplachové tavidlo. Tavidlo lze použít tam, kde pájecí procesy vyžadují větší aktivace, které nelze dosáhnout s IF 2005M nebo IF 2005K.
Pro olovnaté i bezolovnaté pájení
Vhodné pro nanášení postřikem nebo pěnou
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 3,3% ± 0,3
Obsah halogenidů: 0,00%

1077

Pájecí tavidla
na Vodní bázi (VOC-free)

SelectIF 2040

SelectIF 2040

NOVÝ

 • Tavidlo na vodní bázi

 • Pro selektivní pájení

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká míra dezoxidace

 • Odolné na předehřevu

 • Vysoká kompatibilita k pouzdření máčením

 • Nízkozbytkové

Interflux® SelectIF 2040 je selektivní bezoplachové tavidlo na vodní bázi se širokým procesním záběrem a nízkou tvorbou zbytků.

Interflux® SelectIF 2040je selektivní bezoplachové tavidlo na vodní bázi se širokým procesním záběrem a nízkou tvorbou zbytků. Odolává vysokým procesním teplotám a dlouhým procesním časům.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 6,5% ±0,2
Obsah halogenidů: 0,00%

1097
PacIFic 2009M

PacIFic 2009M

 • Tavidlo na vodní bázi

 • Pro pájení vlnou

 • Pro selektivní pájení

 • Pro cínování

 • Pro nanášení sprejem

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká kompatibilita k pouzdření máčením

 • Nízkozbytkové

Interflux® PacIFic 2009M je bezoplachové tavidlo na vodní bázi používané hlavně pro pájení vlnou a selektivní pájení.

Interflux® PacIFic 2009M je bezoplachové tavidlo na vodní bázi používané hlavně pro pájení vlnou a selektivní pájení.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 3,7% ±0,15
Obsah halogenidů: 0,00%

1098
PacIFic 2009MLF

PacIFic 2009MLF

 • Tavidlo na vodní bázi

 • Pro pájení vlnou

 • Pro selektivní pájení

 • Pro nanášení sprejem

 • Zcela bez halogenidů

 • Omezení vzniku kuliček pájky

PacIFic 2009MLF je bezoplachové tavidlo na vodní bázi, které je vyvinuto, aby omezovalo tvorbu mikrokuliček pájky.

PacIFic 2009MLF je bezoplachové tavidlo na vodní bázi, které je vyvinuto, aby omezovalo tvorbu mikrokuliček pájky.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Hlavní oblast použití: pájení vlnou a selektivní pájení
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 3,6% ±0,2
Obsah halogenidů: 0,00%

1099
PacIFic 2009MLF-E

PacIFic 2009MLF-E

 • Tavidlo na vodní bázi

 • Pro pájení vlnou

 • Pro nanášení sprejem

 • Zcela bez halogenidů

 • Minimální zbytky

 • Snížení vzniku kuliček pájky

PacIFic 2009MLF-E je tavidlo na vodní bázi, které v sobě kombinuje bezezbytkovou úroveň se sníženou tvorbou mikrokuliček pájky.

PacIFic 2009MLF-E je tavidlo na vodní bázi, které v sobě kombinuje bezezbytkovou úroveň se sníženou tvorbou mikrokuliček pájky.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Hlavní oblast použití: pájení vlnou
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 3,6% ±0,25
Obsah halogenidů: 0,00%

1115
PacIFic 2010F

PacIFic 2010F

 • Tavidlo na vodní bázi

 • Pro pájení vlnou

 • Pro nanášení sprejem

 • Pro pěnové nanášení

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká kompatibilita k pouzdření máčením

 • Nízkozbytkové

PacIFic 2010F je tavidlo na vodní bázi pro aplikace vyžadující pěnové nanášení.

PacIFic 2010F je tavidlo na vodní bázi pro aplikace vyžadující pěnové nanášení.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení vlnou
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 2,5% ±0,15
Obsah halogenidů: 0,00%

1100

Pájecí tavidla
s nízkým obsahem VOC

IF 3006

IF 3006

 • Low VOC (snížený obsah těkavých organických sloučenin)

 • Pro pájení vlnou

 • Pro selektivní pájení

 • Pro cínování

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká kompatibilita s konformním povlakem

Interflux® IF 3006 je pryskyřicové, bez kalafunové a bezoplachové pájecí tavidlo se sníženým obsahem VOC (těkavé organické sloučeniny).

Interflux® IF 3006 je pryskyřicové, bez kalafunové a bezoplachové pájecí tavidlo se sníženým obsahem VOC (těkavé organické sloučeniny).
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Také pro cínování
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 3,2% ±0,2
Obsah halogenidů: 0,00%

1080

Kalafu-
nová
pájecí tavidla

AF 4818-PbF

AF 4818-PbF

 • Obsahuje pryskyřici

 • Alkoholová báze

 • Pro pájení vlnou

 • Pro nanášení sprejem

 • Zcela bez halogenidů

 • Vysoká míra dezoxidace

 • Dlouhodobě odolné na předehřevu

Interflux® AF 4818-PbF je na bázi rozpouštědel, obsahuje kalafunu, je to bezoplachové tavidlo se zvýšeným obsahem pevných látek a širokým procesním záběrem.

Interflux® AF 4818-PbF je na bázi rozpouštědel, obsahuje kalafunu, je to bezoplachové tavidlo se zvýšeným obsahem pevných látek a širokým procesním záběrem.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení vlnou
OR L0 podle EN a IPC norem
Obsah pevných látek: 5%
Obsah halogenidů: 0,00%

1065

Tavidla
na opravy

IF 8300

IF 8300

 • Pro opravy

 • Pro reflow pájení

 • Pro dispenzi

 • Pro šablonový tisk

 • Pro namáčení

 • Zcela bez halogenidů

 • Nízkozbytkové

Interflux® IF 8300 je bezoplachové a bez halogenidové lepkavé gelové tavidlo.

Interflux® IF 8300 je bezoplachové a bez halogenidové lepkavé gelové tavidlo.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Vhodné pro obnovu kuliček a opravy BGA
RE L0 podle EN a IPC norem
Obsah halogenidů: 0,00%
3 různé viskozity:
IF 8300 : 210 kcps
IF 8300-4 : 70 kcps
IF 8300-6 : 25 kcps

1085
Interflux IF7500 HAB solder fluxInterflux IF7500 HAB solder flux

IF 7500 HAB

 • Pro opravy

 • Pro reflow pájení

 • Pro dispenzi

 • Pro šablonový tisk

 • Pro namáčení

 • Zcela bez halogenidů

 • Dlouhodobě odolné na předehřevu

 • Vysoká míra dezoxidace

 • Obsahuje pryskyřici

Interflux® IF 7500 HAB je bezoplachové a bez halogenidové lepkavé gelové tavidlo se zvýšeným procesním záběrem.

Interflux® IF 7500 HAB je bezoplachové a bez halogenidové lepkavé gelové tavidlo se zvýšeným procesním záběrem.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Vhodné pro obnovu kuliček a opravy BGA
RO M0 podle EN a IPC norem
Obsah halogenidů: 0,00%
Viskozita: 200 kcps

1083
IF 8001

IF 8001

 • Tavidlo na bázi alkoholu

 • Pro opravy

 • Zcela bez halogenidů

 • Nízko zbytkové

Interflux® IF 8001 je bezoplachové tavidlo na bázi alkoholu, zanechává velmi málo zbytků a je vhodné pro selektivní nanášení.

Interflux® IF 8001 je bezoplachové tavidlo na bázi alkoholu, zanechává velmi málo zbytků a je vhodné pro selektivní nanášení.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Hlavní oblast použití: ruční pájení. Další oblasti použití: automatizované pájení, pájecí stanice, apod.
RE L0 podle EN a IPC norem
Obsah halogenů: 0,00%
IF 8001 je možno použít v plnitelných i jednorázových perech.

1084

IF 6000

 • Alkoholová báze

 • Pro opravy

 • Zcela bez halogenidů

 • Obsahuje pryskyřici

 • Vysoká míra dezoxidace

 • Dlouhodobě odolné na předehřevu

Interflux® IF 6000 je bezoplachové tavidlo s obsahem pryskyřice s širšími možnostmi použití v aplikacích požadující selektivní nanášení tavidla.

Interflux® IF 6000 je bezoplachové tavidlo s obsahem pryskyřice s širšími možnostmi použití v aplikacích požadující selektivní nanášení tavidla.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Hlavní oblast použití: ruční pájení. Další oblasti použití: automatizované pájení, pájecí stanice, opravy BGA, apod.
RO L0 podle EN a IPC norem
Obsah halogenidů: 0,00%
IF 6000 je možno použít v plnitelných i jednorázových perech.

1081

TerrIFic RP65

 • Tavidlo na vodní bázi

 • Pro opravy

 • Zcela bez halogenidů

 • Dlouhodobě odolné na předehřevu

TerrIFic RP65 je bezoplachové tavidlo na vodní bázi pro selektivní pájení.

TerrIFic RP65 je bezoplachové tavidlo na vodní bázi pro selektivní pájení.
Pro olovnaté a bezolovnaté pájení
Hlavní oblast použití: ruční pájení. Další oblasti použití: automatizované pájení, pájecí stanice, apod.
RO L0 podle EN a IPC norem
Obsah halogenidů 0,00%
TerrIFic RP65 je možno použít v plnitelných i jednorázových perech.

1101

Ředidla

Interflux T2005M thinnerInterflux T2005M thinner

T 2005M

 • Alkoholová báze

 • Zcela bez halogenidů

 • Pro tavidla série IF 2005

Interflux® T 2005M je ředidlo / kondicionér pro tavidla série IF 2005.

Interflux® T 2005M je ředidlo / kondicionér pro tavidla série IF 2005.
Při použití při pěnovém nanášení tavidla nebo dalších jiných otevřených aplikováních tavidla.

1102

Nemůžete najít konkrétní produkt? Pro úplný seznam produktů zkuste použít naši knihovnu

kancelářská budova společnosti Interflux Electronics Belgium
KONTAKT NA
HLAVNÍ SÍDLO
INTERFLUX

Interflux Electronics NV
Gent zeehaven 3170A
Eddastraat 51
9042 Gent
BELGIE

Tel.: +32 9251 4959
Fax: +32 9251 4970
info@interflux.com

KONTAKT NA
INTERFLUX VE SVĚTĚ

Geografická mapa skupiny Interflux

Webové stránky vytvořila NABU websites